RODO – wyrażam zgodę

1 Step 1
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez MUK Insurance sp. z o.o. z siedzibą w Luboniu (administrator danych) w celu przygotowania oferty oraz obsługi zawartych umów w formie:
 
Moja zgoda jest dobrowolna. Wiem, że mam prawo wycofania zgody, dostępu do swoich danych, sprostowania ich, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo przeniesienia danych do innego administratora oraz skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 

Jeżeli wszystkie podane wyżej dane są poprawne proszę podać numer telefonu oraz kliknąć przycisk "Wyślij kod weryfikacyjny". Otrzymany kod podajemy w polu SMSKOD i klikamy przycisk "wyrażam zgodę".

1. Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest MUK Insurance sp. z o.o., ul. Armii Poznań 44, 62-030 Luboń, e-mail:
muk.ubezpieczenia@gmail.com,
2. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:
- sporządzić i przedstawić najkorzystniejsze oferty ubezpieczeń,
- przypomnieć o upływie terminu ubezpieczenia i zaproponować zawarcie kolejnej umowy,
- kontaktować się w celu obsługi zawartej umowy ubezpieczenia.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Twoja dobrowolna zgoda na sporządzenie i przedstawienie
oferty ubezpieczenia oraz uzasadniony interes w zakresie pozyskania danych do zawarcia umowy ubezpieczenia.
3. Okres przechowywania danych osobowych
Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe przez miesiąc od dnia przedstawienia oferty a jeżeli zdecydujesz się na
zawarcie umowy za naszym pośrednictwem to dane będziemy przechowywali do czasu przedawnienia ewentualnych
roszczeń z zawartej umowy.
4. Odbiorcy danych
Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe Towarzystwom ubezpieczeniowym na potrzeby kalkulacji i zawarcia
umowy. Dane możemy udostępnić naszym podwykonawcom np. firmie świadczącej obsługę księgową i kadrową, firmie
informatycznej. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.
5. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji
Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
b. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
c. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
d. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
e. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
f. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w
przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
g. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w
ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu
maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje
dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.
Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na
podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody.
Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami: MUK Insurance sp. z o.o., ul. Armii Poznań 44, 62-030 Luboń, e-mail:
muk.ubezpieczenia@gmail.com
W razie naruszenia przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), osoba, której prawa zostały naruszone ma
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
Infolinia: 606-950-000

keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right